Manakamana
Manakamana
NA
02:29:39

Overview

NA

Director

Watch Now

Youtube

Cast

 • Neer Bikram Shah
 • Saroj Khanal
 • Karishma Manandhar
 • Shiva Shrestha
 • Chiranjibi Basnet
 • Ridhhi Charan Shrestha
 • Madan Das Shrestha
 • 'Kaale' Ram Bahadur Gayek
 • 'Kaale' Dharma Singh Gayek
 • Bishnu Maya Gayek
 • Lila Gayek
 • Mily
 • Isan Brant
 • Mithu Gayek
 • Bakhraharu
 • Saroj Gandharba
 • Anil Paija
 • Simen Pariyar
 • Hom Kumari Gayek
 • Chet Kumari Gayek
 • Khim Kumari Gayek
 • Gopika Gayek
 • Narayan Gayek
 • Bindu Gayek
 • Anish Gandharba
 • Chabbi Lal Gandharba
Herauna
About Us
© 2023 Copyright: Herauna