Pokhara.com
Pokhara.com
00:30:00

Overview

Travel based musical show.::Jaswant Dev Shrestha

Director

Watch Now

Cast

 • Suman Karki
 • Namrata Shrestha
 • Jaswant Dev Shrestha
 • Sunita Gurung
 • Mohan Shrestha
 • Swastik Shrestha
 • Gupta Thapa Magar
 • Nati Kaji Gurung
 • Jothi Gurung
 • Kumar Gurung Bilasi
 • Keshav Paudel
 • Ram Kumar Shrestha
 • Shristi Basnet
 • Sabu Bhattrai
 • Rita Basnet
 • Punya Prakash
 • Shushma Khardka
 • Arya Karki
 • Suresh Gurung
 • Milan Chettri
 • Sumina Manandhar
 • Dilip Shrestha
 • Anu Adhikari
 • Anoj Reds
 • Romia Karki
 • Anita Gurung
 • Shree Gurung
 • Hema Pun
 • Anita Thapa
 • Sher Gurung
 • Karma Gurung
 • Gaman Gurung
 • Dhan Gurung
 • Deepak Thapa
 • Babina Thapa
 • Buddha Bir
 • Uday Sotang
 • Sapesh Shrestha
 • Srijana Basyal
 • Roshni Shah
 • Gopal Palike
 • Chandra Gurung
 • Navraj Giri
 • Binod Gurung
 • Sumina Shrestha
 • Numa Rai
 • Shyamal Prasad
 • Amol Sharma
 • Maya Gurung
Herauna
About Us
© 2023 Copyright: Herauna